Zus i płace
   Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac.

   Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

  • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
  • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu,
  • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników.

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.