Księgowość
Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdawczości GUS i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych oraz staramy się w ramach prawa i naszych możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń finansowych.
 • pomoc przy wyprowadzaniu zaległości, weryfikacja ewidencji prowadzonych przez inne firmy lub własną księgowość.

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.